Priėmimas į gimnaziją

Renginiai būsimiesiems pirmokams ir jų tėveliams
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook
Trečiadienis, 06 Kovas 2013 19:53

Karjeros diena

 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos ugdymo karjerai koordinatorės Sigita ŠIMONIENĖ ir Dovilė JUOZAITYTĖ

 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos Ugdymo karjerai centras vasario 28 d. organizavo tradicinį renginį – „Karjeros dieną“ gimnazijos II klasių mokiniams. Atsižvelgiant į individualius kiekvieno mokinio interesus, gimnazistai buvo suskirstyti į septynias darbo grupes: tiksliųjų mokslų, humanitarinių mokslų, ekonomikos – vadybos, medicinos, teisės, psichologijos ir menų.

„Karjeros diena“ gimnazijoje vyko visą dieną. Ją pradėjo gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas, pasveikindamas visus gimnazijos antrokus ir palinkėjęs jiems atsakingai rinktis ateities kelią, susipažinti su visomis galimybėmis ir įgyvendinti savo svajones. Iki pietų gimnazijos antrokai mokėsi, kaip sudaryti individualų ugdymo planą (juos konsultavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Dyburienė), susipažino su stojimo į aukštąsias mokyklas 2013 m. ypatumais (pranešimą skaitė doc. dr. Saulius Raila) bei aiškinosi, kaip pasirinkti ateities specialybę (pranešėja - doc. dr. Raimonda Alonderienė). Po pietų pertraukos gimnazistai dirbo iš anksto pasirinktose darbo grupėse, kurias organizavo ir koordinavo gimnazijos direktorius Raimondas Dambrauskas ir ugdymo karjerai specialistė Sigita Šimonienė. Su medicina besidominčiais mokiniais bendravo ir į jų klausimus atsakė  jaunasis Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojas Kornelijus Rinkūnas, kuris pats yra baigęs mūsų gimnaziją. Net 50 gimnazijos antrokų šiemet pasirinko tiksliųjų mokslų darbo grupę, jie panoro iš doc. dr. Sauliaus Railos išgirsti apie perspektyvias šios srities  ateities profesijas. Ekonomika ir vadyba besidomintys mokiniai bendravo su  doc. dr. Raimonda Alonderiene (ji irgi mokėsi mūsų gimnazijoje) bei ISM vadybos ir ekonomikos universiteto studentais, kurie dalijosi savo  studijų patirtimi. Gimnazijos psichologė Dovilė Juozaitytė vedė teorinį - praktinį užsiėmimą mokiniams, kurie domisi savęs ir kitų žmonių pažinimu, psichologijos studijų ir darbo galimybėmis. Žinomas Panevėžio miesto  įvairiausių projektų ir idėjų sumanytojas, fotomenininkas Virginijus Benašas  bendravo su jaunaisiais gimnazijos menininkais. Artimiau susipažinti su teisininko profesija ir darbo aplinka mokiniams galimybę suteikė Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė Rita Dambrauskaitė. Naudingos teisinės informacijos gavo ne tik gimnazijos antrokai, bet ir jų kuratorė pilietinio ugdymo mokytoja Auksė Sereikienė. Jaunuosius gimnazijos humanitarus priėmė ir su specialistų darbo aplinka ir specifika supažindino Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė su savo šauniu ir inovatyviu kolektyvu. Gimnazistai ir juos lydėjusi lietuvių kalbos mokytoja Ona Žiukienė pasveikino direktorę su neseniai gautu Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiaus apdovanojimu ir palinkėjo bibliotekai išlikti svarbiu miesto kultūros židiniu.

Apibendrinus dalyvavusių mokinių pateiktas vertinimo(si) anketas, „Karjeros dienos“ organizatoriams buvo smagu sužinoti, kad šio renginio tiek teorinė, tiek praktinė dalys paskatino gimnazistus aktyviau ir atsakingiau rinktis savo ateities kelią.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1/9 
start stop bwd fwd