Priėmimas į gimnaziją

Renginiai būsimiesiems pirmokams ir jų tėveliams
Elektroninis dienynas
Svetainės medis
JBG Facebooke
Patyčių dėžutė
Gimnazijos garbės kodeksas
Gimnazijos biblioteka
Gimnazijos biblioteka socialiniame tinkle Facebook
Gimnazijos robotikos klubas socialiniame tinkle Facebook
Pirmadienis, 12 Kovas 2018 19:46

Įvyko ateitininkų konferencija

 

Gabrielius MIŠTAUTAS, IIe klasė

 

Kovo 10 dieną mūsų gimnazijoje vyko Panevėžio krašto ateitininkų konferencija. Į ją susirinko beveik visos Panevėžio krašto ateitininkų kuopos, iš viso apie 80 žmonių. Atvyko ateitininkų iš Panevėžio, Pandėlio, Vabalninko ir Velžio. Susiskirstę į grupeles prisistatėme, dalyvavome viktorinoje, klausėme ateitininkų federacijos pirmininko pasakojimo apie Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarus ateitininkus Praną Dovydaitį, Aleksandrą Stulginskį ir Kazį Bizauską. Po to išklausėme ateitininkų 2015-2017 metų veiklos ataskaitą ir išrinkome naują Panevėžio krašto valdybą. Gerai praleidę laiką, susitikę su senais draugais ir aptarę rimtus reikalus, išsiskirstėme namo.