4f_LazaBena:Lazauskas Benas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_TeatrB_5a2
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
09:05
 
 
 
 
4_IstA_2
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4bdf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
4bdf_Liet6A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
4_DailA_3b
Paužuolienė Lina
D (108)
 
10:00
 
4_Angl4B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
4_Angl3B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
4_FizUgdB_4
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
11:10
 
4bdf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
4bdf_Mat5A
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
4bdf_Mat5A
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
(12:20) B-2 (217)
4_Angl3B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
4_BiolA_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
12:20
 
4_BiolA_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4bdf_Mat5A
Žilinskienė Gitana
(12:20) B-2 (217)
 
13:15
 
4_FizUgdB_4
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_TikB_2c
Krasauskienė Virginija
(13:15) A-4 (225)
4bdf_Mat5A
Žilinskienė Gitana
(13:15) M(223)
4bdf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
14:10
 
4bdf_Mat6A
Žilinskienė Gitana
(14:10) M-1 (207)
4bdf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
4_DailA_3b
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
4_IstA_2
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
15:05
 
4_Ist4A_3a
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
 
 
4_TeatrB_5a1
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2020.10.02 10:41

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai