3d_NemaJona:Nemanis Jonas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
3_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_FizUzd_1
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_IstA_4
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3_Angl4B2_2a
Batakienė Rima
(09:05) A-5 (126)
3_Angl3B2_2a
Batakienė Rima
(09:05) L-6 (110)
(10:00) L-6 (110)
 
10:00
 
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_FizA_1
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2a
Batakienė Rima
(11:10) A-5 (126)
3_MatPrUz_1
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_FizA_1
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3bde_Lietk6A_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
12:20
 
3_InfA(Pr)_3
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_FizUgdB_5a2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
13:15
 
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_InfA(Pr)_3
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3_TekKurAng_5e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
14:10
 
3_IstA_4
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3_FizUgdB_5a1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_EtikB_3
Šakėnienė Virgina
E (224)
3bde_Mat6A_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
15:05
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
 
 
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
3_TekKurLiet
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2020.10.02 10:41

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai