3c_PaskAgne:Paškevičiūtė Agnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_TekKurAng_5c
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3acf_LietkA
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl4B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
10:00
 
3acf_Lietk6A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3acf_LietkA
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3acf_Mat6A
Čerkienė Gitana
(11:10) M-2 (212)
 
12:20
 
3_ChemA_3
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3acf_MatA
Čerkienė Gitana
(12:20) M-2 (212)
(13:15) M-2 (212)
3acf_MatA
Čerkienė Gitana
(12:20) M-2 (212)
3_TinklB_5a2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
13:15
 
3acf_MatA
Čerkienė Gitana
(13:15) M-2 (212)
3acf_MatA
Čerkienė Gitana
(13:15) M-2 (212)
3_ChemA_3
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
14:10
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
3acf_LietkA
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3acf_LietkA
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
15:05
 
3_TinklB_5a1
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2020.10.02 10:41

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai