1d
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
1d_Fiz
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
 
 
 
 
 
1d_Ekon
Dambrauskas Raimondas
L-7 (112)
1d_Info
Diržytė Birutė
Žilinskienė Gitana
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
 
09:05
 
1d_Mat*
Meškelyte Violeta
M(223)
1d_Istor
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
1d_Istor
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
1cd_KKult
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
sp.salė
1d_Geogr
Devindonienė Violeta
G (205)
 
10:00
 
1d_Biolog
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
1cd_KKult
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
sp.salė
1d_Liet
Stonienė Rita
L-6 (110)
1d_Et/Tik
Krasauskienė Virginija
I-1 (221)
Šakėnienė Virgina
E (224)
1d_Techn
Lazdauskaitė-Bagdonavičienė Jūratė
M (105)
 
11:10
 
1d_Liet
Stonienė Rita
L-6 (110)
1d_Fiz
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
1d_Mat
Meškelyte Violeta
M(223)
1d_Muz
Grobova Jelena
Mz (209)
1d_Biolog
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
12:20
 
1d_1k_angl2
Garliauskienė Vaida
I-1 (221)
Jusienė Loreta
A-4(211)
1d_Geogr
Devindonienė Violeta
G (205)
1d_Mat**
Meškelyte Violeta
M(223)
 
13:15
 
1d_1k_angl1
Garliauskienė Vaida
Jusienė Loreta
A-2 (204)
A-4(211)
1d_2k_rv1
Gildutienė Asta
Tvarkūnienė Aurelija
M (105)
V (206)
1d_Chem
Arsabiene Ginta
(13:15) F-2 (219)
1d_Chem
Arsabiene Ginta
(13:15) B-2 (217)
1d_1k_angl3
Garliauskienė Vaida
A-4 (225)
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
14:10
 
1d_Rmkl
Meškelyte Violeta
M(223)
1d_PilPagr
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
1d_2k_rv2
Gildutienė Asta
Tvarkūnienė Aurelija
L-7 (112)
V (206)
1d_Liet
Stonienė Rita
L-6 (110)
1d_Dail
Grigas Gintaras
D (108)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
1d_Plkrs
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2020.10.02 10:41

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai