M_ZiliGit_i:Žilinskienė Gitana
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
/////  
 
 
 
 
 
1d_Info
 
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
 
09:05
 
3_InfA(Leid)_5a
Inf-3 (214)
 
2d_Mat
 
(09:05) B (216)
(10:00) B (216)
3_InfA(Leid)_5a
Inf-3 (214)
 
1a_Info
 
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
2d_Mat
 
(09:05) M-1 (207)
 
10:00
 
 
 
 
1c_Info
 
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
4_InfA(Leid)_4b
Inf-3 (214)
 
2ce2_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Krasauskienė Virginija
L-3 (303)
Šakėnienė Virgina
Inf-1 (210)
Inf-3 (214)
E (224)
 
11:10
 
2af1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Krasauskienė Virginija
Mz (209)
Šakėnienė Virgina
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
E (224)
4bdf_Mat5A
(11:10) B-2 (217)
 
4bdf_Mat5A
(11:10) B-2 (217)
(12:20) B-2 (217)
 
 
 
2ce1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Krasauskienė Virginija
Mz (209)
Šakėnienė Virgina
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
E (224)
 
12:20
 
1b_Info
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
 
1f_Info
 
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Inf-3 (214)
2bd2_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Krasauskienė Virginija
I-1 (221)
Šakėnienė Virgina
Inf-1 (210)
Inf-3 (214)
E (224)
4bdf_Mat5A
(12:20) B-2 (217)
 
 
13:15
 
4_InfA(Leid)_4b
Inf-3 (214)
 
2bd1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Krasauskienė Virginija
I-3(127)
Šakėnienė Virgina
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
E (224)
 
 
 
4bdf_Mat5A
(13:15) M(223)
 
3_InfA(Leid)_5b
Inf-3 (214)
 
 
14:10
 
4bdf_Mat6A
(14:10) M-1 (207)
 
3_InfA(Leid)_5b
Inf-3 (214)
 
2d_Mat
 
(14:10) M-1 (207)
2d_Rmkl
 
(14:10) M-1 (207)
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai