M_SakeVir_e:Šakėnienė Virgina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
/////  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
4_EtikB_5a
E (224)
 
 
 
 
 
 
 
3_EtikB_2d
E (224)
 
2af2_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Krasauskienė Virginija
L-3 (303)
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
E (224)
 
10:00
 
4_EtikB_1c
E (224)
 
 
 
 
 
 
 
1d_Et/Tik
 
Krasauskienė Virginija
I-1 (221)
E (224)
2ce2_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Krasauskienė Virginija
L-3 (303)
Žilinskienė Gitana
Inf-1 (210)
Inf-3 (214)
E (224)
 
11:10
 
2af1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Krasauskienė Virginija
Mz (209)
Žilinskienė Gitana
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
E (224)
3_EtikB_1
E (224)
 
 
 
 
1c_Et/Tik
 
Krasauskienė Virginija
I-1 (221)
E (224)
2ce1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Krasauskienė Virginija
Mz (209)
Žilinskienė Gitana
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
E (224)
 
12:20
 
2a_Mn_Skruzd_Et
(12:20) E (224)
 
4_EtikB_3a
E (224)
 
 
 
 
2bd2_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Krasauskienė Virginija
I-1 (221)
Žilinskienė Gitana
Inf-1 (210)
Inf-3 (214)
E (224)
 
 
 
 
13:15
 
 
 
 
2bd1_Inf/Dor
 
 
Burbaitė Renata
Diržytė Birutė
Krasauskienė Virginija
I-3(127)
Žilinskienė Gitana
Inf-1 (210)
Inf-2 (213)
Inf-3 (214)
E (224)
4_EtikB_2c
E (224)
 
1b_Et/Tik
 
Krasauskienė Virginija
I-1 (221)
E (224)
3_EtikB_5
E (224)
 
 
14:10
 
 
 
 
1e_Et/Tik
 
Krasauskienė Virginija
I-3(127)
E (224)
1f_Et/Tik
 
Krasauskienė Virginija
A-4 (225)
E (224)
3_EtikB_3
E (224)
 
1a_Et/Tik
 
Krasauskienė Virginija
Mz (209)
E (224)
 
15:05
 
 
 
 
4_EtikB_5b
E (224)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai