M_PaliAsta_l:Paliokienė Asta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1b_Plkrs
 
L-3 (303)
 
 
 
 
09:05
 
 
 
 
3acf_LietkA_c
L-3 (303)
1b_Liet
 
L-3 (303)
1b_Liet
 
L-3 (303)
 
 
 
 
10:00
 
3acf_LietkA_c
L-3 (303)
 
1a_Liet
 
L-3 (303)
 
 
 
 
11:10
 
1a_Liet
 
L-3 (303)
4ace_Liet5A_c
L-3 (303)
 
4ace_Liet5A_c
L-3 (303)
3acf_LietkA_c
L-3 (303)
 
3bde_Lietk6A_e
L-3 (303)
 
 
12:20
 
3bde_LietkA_e
L-3 (303)
3bde_LietkA_e
L-3 (303)
 
4ace_Liet5A_c
L-3 (303)
 
 
13:15
 
3bde_LietkA_e
L-3 (303)
 
3bde_LietkA_e
L-3 (303)
 
4ace_Liet5A_c
L-3 (303)
 
1a_Liet
 
L-3 (303)
 
14:10
 
4ace_Liet6A_c
L-3 (303)
 
1b_Liet
 
L-3 (303)
3acf_LietkA_c
L-3 (303)
 
1a_Plkrs
 
L-3 (303)
3acf_Lietk6A_c
L-3 (303)
 
 
15:05
 
1kl_KC_Liet3
L-3 (303)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai