M_LelyJol_k:Lelytė Jolanta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
/////  
 
 
3_TinklB_5b1
sp.salė
 
3_TinklB_5c2
sp.salė
 
 
09:05
 
 
 
 
4_FizUgdB_2b
sp.salė
 
 
 
 
1cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
3_TinklB_2b
sp.salė
 
10:00
 
2ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
1cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
 
 
 
4_TinklB_4
sp.salė
 
 
11:10
 
2cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
1ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
1ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
2cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
4_FizUgdB_3a
sp.salė
 
 
12:20
 
 
 
 
2ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
2ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
 
 
 
3_TinklB_5a2
sp.salė
 
 
13:15
 
4_TinklB_4
sp.salė
 
4_FizUgdB_3a
sp.salė
 
4_FizUgdB_2b
sp.salė
 
 
 
 
3_TinklB_5b2
sp.salė
 
 
14:10
 
1ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
 
15:05
 
3_TinklB_5a1
sp.salė
 
1ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
sp.salė
sp.salė
3_TinklB_5c1
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai