M_JakuMei_m:Jakutienė Meilutė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
1b_Rmkl
 
M-1 (207)
 
 
 
1a_Rmkl
 
M-1 (207)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
1b_Mat
 
M-1 (207)
1a_Mat*
 
M-1 (207)
4ace_Mat5A
M-1 (207)
 
4ace_Mat5A
M-1 (207)
 
 
 
 
 
10:00
 
2c_Mat
 
M-1 (207)
1b_Mat*
 
M-1 (207)
2c_Mat
 
M-1 (207)
1b_Mat
 
M-1 (207)
 
 
 
 
11:10
 
4ace_Mat5A
M-1 (207)
2c_Mat
 
M-1 (207)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:20
 
1b_Mat**
 
M-1 (207)
1a_Mat
 
M-1 (207)
1a_Mat**
 
M-1 (207)
 
13:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ace_Mat6A
M-1 (207)
 
 
14:10
 
 
 
 
4ace_Mat5A
M-1 (207)
 
 
 
 
 
 
 
2c_Rmkl
 
M-1 (207)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1kl_KC_Mat2
(15:05) M-1 (207)
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai