M_JakuJur_a:Jakubaitienė Jūratė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
/////  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
1c_1k_angl1
 
Glinskienė Nida
A-6 (101)
A-5 (126)
4_Angl3B2_2c
A-5 (126)
1c_1k_angl3
 
Glinskienė Nida
A-6 (101)
A-5 (126)
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
4_Angl3B2_1c
A-5 (126)
 
4_Angl3B2_1c
A-5 (126)
 
3_Angl4B2_1b
A-5 (126)
 
4_TKurAng_5d
A-5 (126)
 
 
11:10
 
 
 
 
3_Angl3B2_1b
A-5 (126)
 
3_Angl3B2_1b
A-5 (126)
4_Angl3B2_1c
A-5 (126)
 
1e_1k_angl3
 
Tunkūnienė Violeta
A-5 (126)
A-4 (225)
 
12:20
 
 
 
 
2d_1k_angl1
 
Koženiauskienė Nijolė
A-5 (126)
A-2 (204)
4_Angl4B2_1c
A-5 (126)
 
2d_1k_angl3
 
Koženiauskienė Nijolė
A-5 (126)
A-2 (204)
 
13:15
 
 
 
 
1e_1k_angl1
 
Tunkūnienė Violeta
A-5 (126)
A-4 (225)
4_Angl3B2_2c
A-5 (126)
 
2d_1k_angl2
 
Koženiauskienė Nijolė
A-5 (126)
A-2 (204)
 
 
 
 
14:10
 
 
 
 
1c_1k_angl2
 
Glinskienė Nida
A-6 (101)
A-5 (126)
 
 
 
1e_1k_angl2
 
Tunkūnienė Violeta
A-5 (126)
A-4 (225)
4_Angl4B2_2c
A-5 (126)
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai