M_GildAst_r:Gildutienė Asta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
/////  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1f_2k_rus2
 
V (206)
Tereščenko Nadiežda
R (117)
 
 
 
 
10:00
 
1f_2k_rus1
 
Tereščenko Nadiežda
R (117)
I-4 (128)
2f_2k_rus2
 
R (117)
Tereščenko Nadiežda
L-7 (112)
 
 
 
2e_2k_rus2
 
Tereščenko Nadiežda
R (117)
V (206)
2a_2k_rpr2
 
L-5 (305)
Mackuvienė Violeta
M-2 (212)
 
11:10
 
 
 
 
2a_2k_rpr1
 
R (117)
Mackuvienė Violeta
I-2 (222)
2c_2k_rv2
 
Tvarkūnienė Aurelija
R (117)
V (206)
2f_2k_rus1
 
Tereščenko Nadiežda
R (117)
V (206)
1c_2k_rv2
 
Tvarkūnienė Aurelija
R (117)
V (206)
 
12:20
 
2d_2k_rv1
 
M (105)
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
1c_2k_rv1
 
Tvarkūnienė Aurelija
M (105)
V (206)
2d_2k_rv2
 
Tvarkūnienė Aurelija
R (117)
V (206)
1e_2k_rus2
 
V (206)
Tereščenko Nadiežda
R (117)
 
 
 
 
13:15
 
2b_2k_rv1
 
Tvarkūnienė Aurelija
M (105)
V (206)
1d_2k_rv1
 
Tvarkūnienė Aurelija
M (105)
V (206)
2e_2k_rus1
 
R (117)
Tereščenko Nadiežda
A-4(211)
 
 
 
2b_2k_rv2
 
Tvarkūnienė Aurelija
R (117)
V (206)
 
14:10
 
 
 
 
2c_2k_rv1
 
Tvarkūnienė Aurelija
R (117)
V (206)
1d_2k_rv2
 
Tvarkūnienė Aurelija
L-7 (112)
V (206)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
1e_2k_rus1
 
Tereščenko Nadiežda
R (117)
A-5 (126)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai