K_sp_s2:sp.salė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_TinklB_5a
Klikūniene Ingrida
 
 
 
 
4_TinklB_5b
Klikūniene Ingrida
 
 
 
 
3_TinklB_5c2
Lelytė Jolanta
 
 
09:05
 
3_KrepB_5b_1
Klikūniene Ingrida
 
4_TinklB_2b
Klikūniene Ingrida
 
 
 
 
1cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
10:00
 
2ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
1cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
4_TinklB_4
Lelytė Jolanta
 
4_TinklB_3b2
Klikūniene Ingrida
 
 
11:10
 
2cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
1ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
1ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
2cd_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
4_TinklB_3a2
Klikūniene Ingrida
 
 
12:20
 
 
 
 
2ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
2ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
3_TinklB_5a2
Lelytė Jolanta
 
 
13:15
 
4_TinklB_4
Lelytė Jolanta
 
4_TinklB_3a1
Klikūniene Ingrida
 
4_TinklB_2b
Klikūniene Ingrida
 
 
 
 
3_KrepB_5a2
Klikūniene Ingrida
 
 
14:10
 
1ef_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_KrepB_5a1
Klikūniene Ingrida
 
4_TinklB_3b1
Klikūniene Ingrida
 
4_FizUgdB_5b
Brazdžiūnas Algimantas
 
2ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
15:05
 
3_TinklB_5a1
Lelytė Jolanta
 
1ab_KKult
 
 
Brazdžiūnas Algimantas
Klikūniene Ingrida
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_TinklB_5c1
Lelytė Jolanta
 
 
 
 
3_KrepB_5b_2
Klikūniene Ingrida
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai