4f_SnirRaig:Šniras Raigardas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_FizUzd2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_EkonVers_3a
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-3(127)
 
09:05
 
 
 
 
4_FizUgdB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
4bdf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
4bdf_Liet6A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
 
 
 
10:00
 
4_Angl4B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
 
 
4_Angl3B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4_GrDznB_4
Grigas Gintaras
D (108)
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
11:10
 
4bdf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4_Angl3B2_1b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
12:20
 
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
 
13:15
 
4_GrDznB_4
Grigas Gintaras
D (108)
4_FizUgdB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
 
14:10
 
4bdf_Mat6A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Liet5A
Dunauskienė Raimonda
L-7 (112)
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
4_TikB_5
Krasauskienė Virginija
(14:10) I-1 (221)
 
 
 
 
15:05
 
4_Braiz2m
Grigas Gintaras
D (108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai