4f_PetrUrte:Petrauskaitė Urtė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_BiolLyg1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
4_TinklB_5b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
4_InfB_5b
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4bdf_Liet5A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
4bdf_Liet5A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
 
10:00
 
4_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) V (206)
4_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) A-1 (202)
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_TinklB_3b2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) I-2 (222)
(12:20) I-2 (222)
4_BiolA_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
12:20
 
4_BiolA_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
 
13:15
 
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_TikB_2c
Krasauskienė Virginija
(13:15) A-4 (225)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Liet6A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
14:10
 
4bdf_Mat6A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Liet5A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
4_TKurAng_5c
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
 
15:05
 
4_Biol4A_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai