4f_AsacJoku:Asačiovas Jokūbas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
4_InfB_5a
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
4_GeogrB_5a
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
 
09:05
 
4_GeogrB_5a
Devindonienė Violeta
G (205)
4_FizUgdB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
4bdf_Liet5A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
4bdf_Liet5A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
 
10:00
 
4_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) V (206)
4_TeatrB_2a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
4_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) A-1 (202)
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_TKurAng_5d
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) I-2 (222)
(12:20) I-2 (222)
4_IstA_3a
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
12:20
 
4_IstA_3a
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
 
13:15
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_FizUgdB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
4bdf_Mat5A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Liet6A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
14:10
 
4bdf_Mat6A_f
Baltrišiūnienė Dalia
M-4(124)
4bdf_Liet5A_f
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
4_TikB_5
Krasauskienė Virginija
(14:10) I-1 (221)
4_TeatrB_2a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
15:05
 
4_Ist4A_3a
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_IstSalt
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai