4d_RascKotr:Raščiūtė Kotryna
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_DailB_5
Grigas Gintaras
D (108)
 
 
 
4_BiolB_5
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
4_InfB_5b
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
4_TinklB_2b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
 
10:00
 
4_Angl4B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_TeatrB_2a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
4_Angl3B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_FizB_4
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_TKurAng_5d
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4_Angl3B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_IstA_3a
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
12:20
 
4_IstA_3a
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4bdf_Mat6A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
13:15
 
4_FizB_4
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_TinklB_2b
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Liet6A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
14:10
 
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
4_BiolB_5
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_TeatrB_2a
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
15:05
 
4_Ist4A_3a
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4_EtikB_5b
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
 
 
4_DailB_5
Grigas Gintaras
D (108)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai