4d_PivoIndr:Pivoraitė Indrė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_EkonVers_3a
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-3(127)
 
09:05
 
4_SokB_5a
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4_TKurAng_5e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
 
10:00
 
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_TinklB_3b2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Mat5A
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
4bdf_Mat5A
Žilinskienė Gitana
(11:10) B-2 (217)
(12:20) B-2 (217)
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
 
 
 
12:20
 
4_EtikB_3a
Šakėnienė Virgina
E (224)
4_Angl4B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4bdf_Mat5A
Žilinskienė Gitana
(12:20) B-2 (217)
 
13:15
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_TinklB_3a1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4_InfB_2c
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
4bdf_Mat5A
Žilinskienė Gitana
(13:15) M(223)
4bdf_Liet6A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
14:10
 
4bdf_Mat6A
Žilinskienė Gitana
(14:10) M-1 (207)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
4_SokB_5a
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai