4d_PaliBenj:Paliokas Benjaminas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_KrepB_5a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
 
 
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_FizUzd2
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
 
09:05
 
4_EtikB_5a
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
 
 
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
 
10:00
 
4_Angl4B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_InfA_2a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_Angl3B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4_Angl3B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
12:20
 
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4bdf_Mat6A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
13:15
 
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_TKurAng_2c
Batakienė Rima
(13:15) V (206)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Liet6A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
14:10
 
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
4_Inf3A_2
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_InfA_2a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_KrepB_5b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai