4d_NemaVaid:Nemanytė Vaida
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_GeogrB_5a
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
 
09:05
 
4_GeogrB_5a
Devindonienė Violeta
G (205)
4_IstA_2
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4_DailA_3b
Paužuolienė Lina
D (108)
 
10:00
 
4_Angl4B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_Angl3B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4_Angl3B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_TinklB_3a2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
12:20
 
4_EtikB_3a
Šakėnienė Virgina
E (224)
4bdf_Mat6A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
13:15
 
4_BiolB_4
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_TinklB_3a1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4_TKurAng_2c
Batakienė Rima
(13:15) V (206)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Liet6A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
14:10
 
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4_DailA_3b
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
4_IstA_2
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
4_Ist4A_2
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
 
 
4_IstSalt
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai