4d_AbakGret:Abakanavičiūtė Greta
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_BiolLyg1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
 
 
4_GeogrB_5a
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
 
09:05
 
4_GeogrB_5a
Devindonienė Violeta
G (205)
4_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
 
10:00
 
4_EtikB_1c
Šakėnienė Virgina
E (224)
4_BiolA_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_FizUgdB_4
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
 
 
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4_BiolA_1
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
 
 
 
12:20
 
4_Rus3b1_3a
Tereščenko Nadiežda
R (117)
4bdf_Mat6A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
 
13:15
 
4_FizUgdB_4
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Liet6A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
14:10
 
4bdf_Mat5A_d
Uselytė Milda
M-2 (212)
4bdf_Liet5A_d
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
 
 
 
4_Angl4B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
15:05
 
4_Biol4A_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_TeatrB_5b1
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
 
 
4_Rus3b1_3a
Tereščenko Nadiežda
R (117)
4_TeatrB_5b2
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai