4c_ValiEdva:Valionis Edvardas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_EkonVers_3a
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-3(127)
 
09:05
 
4_SokB_5a
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4ace_Mat5A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4ace_Mat5A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_IstA_3b
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
10:00
 
4_Angl4B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
4_Angl3B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
4_FizB_4
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
11:10
 
4ace_Mat5A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4ace_Liet5A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4ace_Liet5A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4_Angl3B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
4_FizUgdB_3a
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
12:20
 
 
 
 
4ace_Liet6A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
13:15
 
4_FizB_4
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_FizUgdB_3a
Lelytė Jolanta
sp.salė
4_EtikB_2c
Šakėnienė Virgina
E (224)
4ace_Liet5A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4ace_Mat6A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
14:10
 
4ace_Liet5A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4ace_Mat5A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_IstA_3b
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4_SokB_5a
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
 
15:05
 
4_Braiz2m
Grigas Gintaras
D (108)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai