4b_MiceGint:Micevičius Gintaras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
4_FizUgdB_5a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4_DailA_3b
Paužuolienė Lina
D (108)
 
10:00
 
4_TikB_1c
Krasauskienė Virginija
(10:00) Mz (209)
4_IstA_1
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4_InfA_4
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_IstA_1
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
12:20
 
4_FizA_3a
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
13:15
 
4_InfA_4
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_Angl3B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4bdf_Mat6A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Liet6A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
14:10
 
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4_DailA_3b
Paužuolienė Lina
D (108)
4_FizUgdB_5b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_Angl4B2_2c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
15:05
 
4_Braiz2m
Grigas Gintaras
D (108)
4_Ist4A_3b
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
 
 
4_FizPrak
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai