4b_LebeJona:Lebedevas Jonas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_GeogrB_5a
Devindonienė Violeta
G (205)
4_EkonVers_3a
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-3(127)
 
09:05
 
4_GeogrB_5a
Devindonienė Violeta
G (205)
4_FizUgdB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
 
 
 
10:00
 
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_InfA_2a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_BiolA_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
12:20
 
4_BiolA_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_Angl4B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
13:15
 
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_FizUgdB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
4bdf_Mat6A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Liet6A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
14:10
 
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
 
 
4_InfA_2a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
15:05
 
 
 
 
4_EtikB_5b
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai