4b_BreiTaut:Breivė Tautvilas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
4_InfA_5
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
3_FizUgdB_2b1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
10:00
 
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_FizB_4
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
11:10
 
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_Angl3B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4_ChemA_3a
Ch-1 (220)
Arsabiene Ginta
 
12:20
 
4_ChemA_3a
Ch-1 (220)
Arsabiene Ginta
4_Angl4B2_1c
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
13:15
 
4_FizB_4
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_EtikB_2c
Šakėnienė Virgina
E (224)
4bdf_Mat6A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Liet6A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
14:10
 
4bdf_Mat5A_b
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4bdf_Liet5A_b
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
4_FizUgdB_5b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
4_ChemUzd
Rimaitė Violeta
Ch-1 (220)
4_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_InfA_5
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai