4a_ManiAust:Maniušytė Austėja
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
4_BiolB_5
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
3.4_PranB1
Mackuvienė Violeta
(08:10) V (206)
3.4_PranB1
Mackuvienė Violeta
(08:10) V (206)
 
09:05
 
4_InfB_5b
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
4_IstA_2
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4ace_Mat5A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4ace_Mat5A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_TKurAng_5e
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
 
10:00
 
4_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) V (206)
4_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) A-1 (202)
4_ChemB_4
Rimaitė Violeta
Ch-1 (220)
4_TinklB_3b2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
11:10
 
4ace_Mat5A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4ace_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4ace_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) I-2 (222)
(12:20) I-2 (222)
 
 
 
 
12:20
 
 
 
 
4ace_Liet6A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
13:15
 
4_ChemB_4
Rimaitė Violeta
Ch-1 (220)
4_TinklB_3a1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
4_TikB_2c
Krasauskienė Virginija
(13:15) A-4 (225)
4ace_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4ace_Mat6A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
14:10
 
4ace_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4ace_Mat5A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
 
 
4_BiolB_5
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_IstA_2
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
 
15:05
 
 
 
 
3.4_PranB1
Mackuvienė Violeta
(15:05) I-2 (222)
4_Ist4A_2
Sereikienė Auksė
I-4 (128)
4_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai