4a_LapiJoku:Lapinskas Jokūbas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_EkonVers_3a
Bražinskas Kęstas
(08:10) I-3(127)
 
09:05
 
4_TKurAng_5b
Kerbedienė Vida
A-5(114)
4_FizUgdB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
4ace_Mat5A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4ace_Mat5A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
 
 
 
10:00
 
4_Angl4B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
 
 
4_Angl3B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
11:10
 
4ace_Mat5A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4ace_Liet5A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4ace_Liet5A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4_Angl3B2_1e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
4_BiolA_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
 
12:20
 
4_BiolA_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4ace_Liet6A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
13:15
 
4_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
4_FizUgdB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
4ace_Liet5A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4ace_Mat6A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
 
14:10
 
4ace_Liet5A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
4ace_Mat5A
Jakutienė Meilutė
M-1 (207)
4_IstB_3b
Šulcienė Danutė
I-3(127)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
4_Biol4A_3a
Gudaitė Violeta
B-2 (217)
4_EtikB_5b
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai