4a_BalcRoka:Balčiūnas Rokas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
4_KrepB_5a
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4_TeatrB_5a2
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
 
09:05
 
4_InfA_5
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
4ace_Mat5A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4ace_Mat5A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_FizA_3b
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
10:00
 
4_Angl4B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
4_Angl3B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
4_ChemB_4
Rimaitė Violeta
Ch-1 (220)
 
11:10
 
4ace_Mat5A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4ace_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4ace_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4_Angl3B2_1d
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
 
 
 
12:20
 
4_EtikB_3a
Šakėnienė Virgina
E (224)
4ace_Liet6A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
 
13:15
 
4_ChemB_4
Rimaitė Violeta
Ch-1 (220)
 
 
 
4_TKurAng_2c
Batakienė Rima
(13:15) V (206)
4ace_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4ace_Mat6A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
14:10
 
4ace_Liet5A_a
Miknevičius Egidijus
L-1 (301)
4ace_Mat5A_a
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
4_FizA_3b
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_Inf3A_2
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
4_GeogrA_2
Devindonienė Violeta
G (205)
 
15:05
 
4_FizUzd1
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
4_TeatrB_5b1
Svalbonienė Lilija
Aktų salė
4_KrepB_5b
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
4_InfA_5
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai