3f_UmbrLuka:Umbrasas Lukas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_KrepB_5b_1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3acf_LietkA
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
3_TikB_2d
Krasauskienė Virginija
(09:05) I-1 (221)
3_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
10:00
 
3acf_Lietk6A
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) L-6 (110)
 
11:10
 
3_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) I-1 (221)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) M (105)
(12:20) M (105)
3acf_LietkA
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3acf_Mat6A
Čerkienė Gitana
(11:10) M-2 (212)
 
12:20
 
3_SokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
3acf_MatA
Čerkienė Gitana
(12:20) M-2 (212)
(13:15) M-2 (212)
3acf_MatA
Čerkienė Gitana
(12:20) M-2 (212)
3_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
13:15
 
3acf_MatA
Čerkienė Gitana
(13:15) M-2 (212)
3acf_MatA
Čerkienė Gitana
(13:15) M-2 (212)
3_SokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_FizUzd_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
14:10
 
3_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3acf_LietkA
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_TeksKurAng_3b
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3acf_LietkA
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_KrepB_5b_2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai