3f_JagnDari:Jagneraitė Darija
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,4_Braiz
Grigas Gintaras
L-6 (110)
 
09:05
 
 
 
 
3acf_LietkA_f
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
 
 
3_TikB_2d
Krasauskienė Virginija
(09:05) I-1 (221)
3_IstA_2
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
10:00
 
3acf_LietkA_f
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
3_Angl3B2_1c
Jusienė Loreta
A-4(211)
 
11:10
 
3_IstA_2
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3_Angl4B2_1c
Jusienė Loreta
A-4(211)
3_Angl3B2_1c
Jusienė Loreta
A-4(211)
3acf_LietkA_f
Stonienė Rita
L-6 (110)
3acf_Mat6A_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
12:20
 
3_SokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
3acf_MatA_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_TinklB_5a2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
13:15
 
3acf_MatA_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3acf_MatA_f
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_SokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_InfB_5
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
 
14:10
 
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
3acf_LietkA_f
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_TeksKurAng_3b
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3acf_Lietk6A_f
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
15:05
 
3_IstSalt
I-2 (222)
Baltakienė Jūratė
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_TinklB_5c1
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai