3e_LapiDziu:Lapienis Dziugas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(08:10) V (206)
3_ChemB_5
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
 
 
 
 
09:05
 
3_ChemB_5
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3bde_MatA_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_Rus3B1_4
Tereščenko Nadiežda
R (117)
3_TekKurAng_2d
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
3_IstA_2
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
10:00
 
3bde_MatA_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) L-6 (110)
 
11:10
 
3_IstA_2
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) I-1 (221)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) M (105)
(12:20) M (105)
3bde_MatA_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3bde_Lietk6A_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
12:20
 
3_FizB_3
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3bde_LietkA_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3bde_LietkA_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
 
13:15
 
3bde_LietkA_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3bde_LietkA_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_FizB_3
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_KrepB_5a2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
 
14:10
 
3_Rus3B1_4
Tereščenko Nadiežda
R (117)
3_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
3bde_MatA_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_EtikB_3
Šakėnienė Virgina
E (224)
3bde_Mat6A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
15:05
 
3_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(15:05) V (206)
3_AngPazC1
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
 
 
 
 
 
 
3_KrepB_5b_2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai