3e_IndrIgne:Indriūnaitė Ignė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_TikB_5
Krasauskienė Virginija
(09:05) Mz (209)
3bde_MatA_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_TekKurAng_5b
Batakienė Rima
(09:05) A-5(114)
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
10:00
 
3bde_MatA_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
3_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) L-6 (110)
 
 
 
 
11:10
 
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) I-1 (221)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) M (105)
(12:20) M (105)
3bde_MatA_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3bde_Lietk6A_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
12:20
 
3_FizUgdB_3
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3bde_LietkA_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3bde_LietkA_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_BiolB_5a
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
13:15
 
3bde_LietkA_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3bde_LietkA_e
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_FizUgdB_3
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
14:10
 
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
3_BiolB_5a
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3bde_MatA_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
3_MatPrUzd_3
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3bde_Mat6A_e
Tumėnaitė Erika
M-4 (203)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai