3d_TrinLiuc:Trinkūnas Liucijus
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_InfA(Leid)_5a
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_InfA(Leid)_5a
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_FizUgdB_2b1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
10:00
 
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
3_Angl4B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_FizUgdB_2b2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
11:10
 
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl3B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_Angl3B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
 
 
 
12:20
 
3_FizB_3
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3bde_LietkA
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3bde_LietkA
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_TikB_5a
Krasauskienė Virginija
(12:20) Mz (209)
 
13:15
 
3bde_LietkA
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3bde_LietkA
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_FizB_3
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
14:10
 
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
 
 
 
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
 
 
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai