3d_StriRima:Striukytė Rimantė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_TikB_5b
Krasauskienė Virginija
(08:10) Mz (209)
 
 
 
3_MatPrUzd_5a
Meškelyte Violeta
M(223)
 
 
 
3_TinklB_5c2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
09:05
 
3_TekKurAng_5c
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl4B2_2a
Batakienė Rima
(09:05) A-5 (126)
3_Angl3B2_2a
Batakienė Rima
(09:05) M (105)
(10:00) M (105)
 
10:00
 
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
 
 
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2a
Batakienė Rima
(11:10) A-5 (126)
3_InfB_1
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
 
 
 
12:20
 
3_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_ChemA_5
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
 
13:15
 
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
 
14:10
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_ChemA_5
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
3_TinklB_5c1
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_LastOrgGen_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai