3d_NorkNome:Norkutė Nomeda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_TikB_5
Krasauskienė Virginija
(09:05) Mz (209)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
 
 
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_TinklB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
10:00
 
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
3_Angl4B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
11:10
 
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl3B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_Angl3B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3bde_Lietk6A_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
12:20
 
3_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
 
 
 
13:15
 
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
3_TekKurAng_5e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
14:10
 
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
3bde_MatA_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3bde_Mat6A_d
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
15:05
 
 
 
 
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai