3d_MineMika:Minevičius Mikas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
3_FizUgdB_5b1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
 
 
3_FizUgdB_5b2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
09:05
 
3_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
3_Vok3B1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3_Angl4B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
10:00
 
3bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(10:00) Inf-2 (213)
3bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(10:00) Inf-2 (213)
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_TekKurAng_1
Batakienė Rima
(11:10) A-2 (204)
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3bde/ac_MatB
Diržytė Birutė
(11:10) G (205)
 
 
 
 
12:20
 
3_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
13:15
 
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3bde_LietkA_d
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_GeogrA_3
Devindonienė Violeta
G (205)
3_EtikB_5
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
14:10
 
3_Vok3B1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
 
 
 
 
15:05
 
3_Biotechn_5a
Arsabiene Ginta
(15:05) B (216)
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
3_LastOrgGen_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai