3c_ZukaLaur:Žukauskas Laurynas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_InfA(Pr)_5b
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
3_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(08:10) V (206)
 
 
 
3_InfA(Pr)_5b
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
09:05
 
3_KrepB_5b_1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_BiolA_4
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3_Angl4B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
10:00
 
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_TikB_1
Krasauskienė Virginija
(11:10) Mz (209)
3_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
3_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_ChemA_5
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
 
13:15
 
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
14:10
 
3_BiolA_4
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3_ChemA_5
Arsabiene Ginta
Ch-1 (220)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
15:05
 
3_TeatrB_5
Svalbonienė Lilija
(15:05) V (206)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_KrepB_5b_2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai