3c_VasyEvit:Vasyliūtė Evita
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_GrDizB_5
Grigas Gintaras
(08:10) D (108)
3,4_Braiz
Grigas Gintaras
L-6 (110)
 
09:05
 
3_GrDizB_5
Grigas Gintaras
(09:05) M (105)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
 
 
3_TikB_2d
Krasauskienė Virginija
(09:05) I-1 (221)
3_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
10:00
 
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) L-6 (110)
 
11:10
 
3_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) I-1 (221)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) M (105)
(12:20) M (105)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
3_ChemA_3
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
13:15
 
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_ChemA_3
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3_TekKurAng_5e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
14:10
 
3_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
15:05
 
3_TinklB_5a1
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
3_TinklB_5c1
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai