3c_SirmJune:Širmulytė Jūnė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
3_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
 
 
 
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_BiolA_4
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
3_Angl3B2_2a
Batakienė Rima
(09:05) M (105)
(10:00) M (105)
 
10:00
 
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2a
Batakienė Rima
(11:10) A-5 (126)
3_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
3_Rus3B1_3
Tereščenko Nadiežda
R (117)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_FizUgdB_5a2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
13:15
 
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_Rus3B1_3
Tereščenko Nadiežda
R (117)
 
 
 
 
14:10
 
3_BiolA_4
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3_FizUgdB_5a1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
15:05
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
 
 
 
3_EkonVers_5
Bražinskas Kęstas
(15:05) G (205)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai