3c_KofmAdom:Kofman Adomas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_Psichol
Šukienė Dovilė
(08:10) A-1 (202)
3_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_KrepB_5b_1
Klikūniene Ingrida
sp.salė
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_IstA_4
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3_EtikB_2d
Šakėnienė Virgina
E (224)
 
 
 
 
10:00
 
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_Angl4B2_1a
Garliauskienė Vaida
(10:00) L-6 (110)
 
 
 
 
11:10
 
 
 
 
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) I-1 (221)
3_Angl3B2_1a
Garliauskienė Vaida
(11:10) M (105)
(12:20) M (105)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
3_Rus3B1_3
Tereščenko Nadiežda
R (117)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_BiolB_5a
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
13:15
 
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_Rus3B1_3
Tereščenko Nadiežda
R (117)
3_InfB_5
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
 
14:10
 
3_IstA_4
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3_BiolB_5a
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
15:05
 
3_IstSalt
I-2 (222)
Baltakienė Jūratė
 
 
 
 
 
 
3_TekKurLiet
Stonienė Rita
L-6 (110)
3_KrepB_5b_2
Klikūniene Ingrida
sp.salė
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai