3c_JaraGoda:Jaramičiūtė Goda
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_Psichol
Šukienė Dovilė
(08:10) A-1 (202)
 
 
 
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_TikB_5
Krasauskienė Virginija
(09:05) Mz (209)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_TekKurAng_5b
Batakienė Rima
(09:05) A-5(114)
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_TinklB_2b
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
10:00
 
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_ChemB_4
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3_Angl4B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
 
11:10
 
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl3B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3_Angl3B2_1b
Jakubaitienė Jūratė
A-5 (126)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
3_BiolA_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
 
13:15
 
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_BiolA_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
14:10
 
3_ChemB_4
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai