3c_GrinAugu:Grinkutė Augustė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_TekKurAng_5a
Batakienė Rima
(08:10) M (105)
 
09:05
 
3_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_Vok3B1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3_Angl4B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
10:00
 
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_TikB_1
Krasauskienė Virginija
(11:10) Mz (209)
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Mat6A_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
 
12:20
 
3_IstA_3
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_TinklB_5a2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
13:15
 
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3acf_MatA_c
Juzulėnienė Gintvilė
M-5(125)
3_IstA_3
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3_InfA(Leid)_5b
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
 
14:10
 
3_Vok3B1_4
Tvarkūnienė Aurelija
V (206)
3_InfA(Leid)_5b
Žilinskienė Gitana
Inf-3 (214)
3acf_LietkA_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
3acf_Lietk6A_c
Paliokienė Asta
L-3 (303)
 
15:05
 
3_TinklB_5a1
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
3_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai