3b_VaryAust:Varytė Austėja
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_FizUgdB_5b1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
 
 
3_FizUgdB_5b2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
09:05
 
 
 
 
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl4B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
 
10:00
 
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
 
 
3_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2e
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3_TikB_1
Krasauskienė Virginija
(11:10) Mz (209)
3_IstA_1
Baltakienė Jūratė
I-2 (222)
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
12:20
 
3_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_Lietk6A_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
 
13:15
 
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_FizA_3
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
3_FizUzd_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
14:10
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_GeogrB_5
Devindonienė Violeta
G (205)
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3bde_Mat6A_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai