3b_KamaRoka:Kamarauskas Rokas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
3_MatPrUzd_5a
Meškelyte Violeta
M(223)
3_ChemB_5
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
 
 
 
 
09:05
 
3_ChemB_5
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
 
 
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_FizUgdB_2b1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
10:00
 
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_Angl3B2_1d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_FizUgdB_2b2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
11:10
 
3_SokB_2a
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_TikB_1
Krasauskienė Virginija
(11:10) Mz (209)
3_Angl3B2_1d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
12:20
 
3_BiolA_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
 
 
3_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
13:15
 
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_BiolA_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3_LastOrgGen_2
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
14:10
 
3_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_InfA(Pr)_5a
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3bde_Mat6A_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
15:05
 
3_Biotechn_5a
Arsabiene Ginta
(15:05) B (216)
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai