3b_JuzuVyte:Juzulėnaitė Vytenė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_BiolB_5b
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
 
09:05
 
3_BiolB_5b
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3_TekKurAng_5b
Batakienė Rima
(09:05) A-5(114)
3_Angl4B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
 
10:00
 
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
3_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2b
Glinskienė Nida
A-6 (101)
3_InfB_1
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
3_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3bde_Lietk6A
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
12:20
 
 
 
 
3bde_LietkA
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3bde_LietkA
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_TinklB_5a2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
13:15
 
3bde_LietkA
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3bde_LietkA
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
14:10
 
3_DailB_4
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3_EtikB_3
Šakėnienė Virgina
E (224)
3bde_Mat6A_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
15:05
 
3_TinklB_5a1
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai