3b_BaltAdom:Baltrėnas Adomas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
 
 
 
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_TekKurAng_5c
Koženiauskienė Nijolė
A-2 (204)
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_Angl4B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_Angl3B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
 
10:00
 
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
 
 
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2d
Kerbedienė Vida
A-5(114)
3_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_BiolA_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
 
12:20
 
3_ChemA_3
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_Lietk6A_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_FizUgdB_5a2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
13:15
 
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3bde_LietkA_b
Jačauskienė Melda
L-5 (305)
3_ChemA_3
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
14:10
 
3_SokB_4
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_FizUgdB_5a1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3bde_MatA_b
Meškelyte Violeta
M(223)
3bde_Mat6A_b
Meškelyte Violeta
M(223)
 
15:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3_LastOrgGen_1
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai