3a_MeskEino:Meškauskas Einoras
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
 
 
 
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
 
 
 
 
 
 
09:05
 
3_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_Rus3B1_4
Tereščenko Nadiežda
R (117)
3_TikB_2d
Krasauskienė Virginija
(09:05) I-1 (221)
3_BiolA_2
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
10:00
 
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_Angl3B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
11:10
 
3_BiolA_2
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3_Angl4B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_Angl3B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3acf_Mat6A_a
Meškelyte Violeta
M(223)
 
12:20
 
3_ChemA_3
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3_FizUgdB_5a2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
13:15
 
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3_ChemA_3
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3_IstB_5
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
 
14:10
 
3_Rus3B1_4
Tereščenko Nadiežda
R (117)
3_FizUgdB_5a1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
 
15:05
 
3_Biotechn_5a
Arsabiene Ginta
(15:05) B (216)
3_FizB_5
Jurevičiūtė Jolanta
F-1(218)
3_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai