3a_MacyAugu:Macytė Augustina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
3_InfA(Pr)_5b
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
 
 
 
 
 
3_TinklB_5b1
Lelytė Jolanta
sp.salė
3_InfA(Pr)_5b
Burbaitė Renata
Inf-1 (210)
 
09:05
 
3_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
3_EtikB_2d
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
 
10:00
 
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
3_Angl3B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
11:10
 
3_FizA_2
Tvarijonienė Irma
F-2 (219)
3_Angl4B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_Angl3B2_1e
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3acf_Mat6A_a
Meškelyte Violeta
M(223)
 
12:20
 
3_SokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3_BiolB_5a
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
 
13:15
 
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3_SokB_3
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_TinklB_5b2
Lelytė Jolanta
sp.salė
 
14:10
 
3_GeogrB_4
Devindonienė Violeta
G (205)
3_BiolB_5a
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_TeksKurAng_3a
Jusienė Loreta
A-4(211)
3acf_Lietk6A_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
15:05
 
 
 
 
3_AngPazC1
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
3_DailB_5a
Paužuolienė Lina
D (108)
3_TekKurLiet
Stonienė Rita
L-6 (110)
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai