3a_BaliMata:Balinš Matas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
 
08:10
 
 
 
 
3_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_SokB_5b
Nainienė Kristina
Aktų salė
3_ChemB_5
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
 
 
 
 
09:05
 
3_ChemB_5
Ch-1 (220)
Rimaitė Violeta
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_TekKurAng_5b
Batakienė Rima
(09:05) A-5(114)
3_Angl4B2_2f
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_Angl3B2_2f
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
 
10:00
 
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
3_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
 
11:10
 
3_Angl3B2_2f
Tumonytė Dalia
A-1 (202)
3_EtikB_1
Šakėnienė Virgina
E (224)
3_GeogrA_1
Devindonienė Violeta
G (205)
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
 
12:20
 
3_BiolA_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3_FizUgdB_5a2
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
 
13:15
 
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3acf_MatA_a
Meškelyte Violeta
M(223)
3_BiolA_3
Ivanauskaitė Virginija
B (216)
3_InfB_5
Diržytė Birutė
Inf-2 (213)
 
14:10
 
3_IstB_4
Kolinis Algimantas
I-1 (221)
3_FizUgdB_5a1
Brazdžiūnas Algimantas
sp.salė
3acf_LietkA_a
Rasalskienė Daina
L-4 (304)
 
 
 
 
15:05
 
 
 
 
3_AngPazC1
Tunkūnienė Violeta
A-4 (225)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.16.5 2021-02-01 13:20

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai